Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Neonatal Tetanoz

Neonatal Tetanoz

Neonatal Tetanos; Tetanos, istekli olan kasların tonik spazmıyla karakterize akut bir toksemidir. Yeteri kadar hijyen ve bağışıklama ile eradikasyonu olanaklı bir hastalık olmasına rağmen, büyümekte olan ülkelerde halen önemli bir sağlık problemidir. Neonatal tetanos ölümcül hastalıklar içerisinde en fazla ihmal edilmiş, dünyada bildirimi hep olduğundan az yapılmış hastalıkların başında yer alır. Bunun önemli bir sebebi, hastalığın bulaşıcı olmaması, epidemiler oluşturmaması, tek tek ölümlere sebep olmasıdır.

NT'den her sene yaklaşık olarak 400.000 bebeğin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Dünyada bulunan insidans binde 6 olarak verilirken, mortalite %50 ile 90 arasında farklılaşmaktadır. Gelişmekte olan yerlerde NT insidansı binde 5 ile 60 arasında bulunup, bazı yerlerde neonatal mortalitenin %30-70'ni meydana getirmektedir. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na 1997 senesinde 20'si Doğu ve Güneydoğu bölgesinde olmak üzere toplam 33 NT olgusu bildirilmiş, bunların 20'si ölümle neticelenmiştir. Fakat Devlet İstatistik Enstitüsü'nün ölüm kayıtlarından elde ettiği bilgilere göre tetanosa bağlı olan ölümler Sağlık Bakanlığı'na bildirilenlerinden daha fazladır. Bu olayın sağlık birimlerinin bildirim yokluğundan dolayı kaynaklandığı düşünülebilir.

Etiyoloji, hastalığın etkeni Klostridyum tetani hareketli, zorunlu anaerobik, çomak şeklinde sporlu bir bakteridir. Taze kültürlerde gram pozitiftir, fakat eski kültürlerde veya derin doku örneklerinde gram negatif boyanabilir. Bu organizmalar gram boya almayan terminal sporlar oluşturularak davul tokmağı şeklini alabilirler. Sporların birçoğu 1000 C suda bir saat kadar dayanabilir. Bazıları ise rezistan kalır. Fakat kaynayan suda dört saatte, 1210C'lik otoklavda 15 dakikada nonenfeksiyöz meydana gelir.

K. Tetani güneş ışığı görmediği sürece toprakta senelerce yaşayabilir. Ayrıca ev tozlarında, insan, at, koyun, kedi, köpek gibi birçok hayvan dışkısında yaygın bir şekilde yer alır. Bu sebeple gübre bulunduran topraklar yüksek miktarda enfeksiyöz oluşabilir. Tetanos basili iki adet toksin meydana getirir. Tetanospazmin, güçlü bir nörotoksin olup, 160.000 molekül ağırlığında olan tek bir polipeptid zincirinden meydana gelir. Tetanosun kliniğinden sorumludur. Tetanolizin, in vitro olarak kırmızı küre hücrelerinde hemolize sebep olur, fakat insanlarda bu etkisi gösterilememiştir.

Patogenez, K tetani, çoğunlukla vücuda, steril şartlarda kesilmemiş veya kesilmesinin ardından uygun olan hijyen şartlarında bakımı yapılmamış göbek kordonu vasıtasıyla girer. Nadir olarak bir aşı yarası veya iyi temizlenmemiş kontamine deri lezyonu vasıtasıyla da giriş oluşabilir. Lezyon çevresindeki kanlanmanın bozulmasına, enfeksiyona veya toprak, feçes gibi yabancı maddelere bağlı bir şekilde doku oksijenlenmesi azalınca sporlar vejetatif formlara dönüşür, çoğalır ve toksin salgılamaya başlar.

Tetanos bulguları tetanospazminin spinal kord ve beyin sapında bulunan etkisinden meydana gelir. Hastalıkta inkübasyon periyodu ne kadar uzunsa, prognoz o kadar iyidir. Bu ilişki hastalığın hiddetini tetanospazminin oranı ve sinir sistemine ulaşma hızının belirlediğini göstermektedir. Hayvan deneylerinde toksinin hem kan dolaşımı hem de sinir aksonları boyunca yayıldığı gösterilmiştir. Toksin salındığı vakit motor sinirler boyunca santral sinir sistemine ilerleyerek nöromüsküler kavşakta presnaptik terminallerden GABA ve glisin nörotransmitterlerinin salınımını baskılar.

Presnaptik inhibisyonun baskılanmasıda hiperrefleksi ve sürekli olarak kas kontraksiyonuna sebep olur. En kuvvetli olan kaslar, çoğunlukla ekstansör kaslar en çok etkilenir. Yüksek konsantrasyonlarda toksin varlığında eksitatör geçiş de azalır ve nöromüsküler kavşakta asetilkolin salınımı da önüne geçerek gevşek tip paralizi meydana gelir. Ayrıca serum CPK seviyelerinin artması ve floresan bağlanma teknikleri tetanospazminin iskelet kaslarına doğrudan hasar verdiğini de göstermektedir. Toksin serbest olduğu vakit nötralize edilebilir, sinir dokusuna fikse oluştuğunda ise antitoksin tarafından nötralize olamaz. Toksin mental durumu etkilemediğinden bilinç seviyesinde farklılık meydana getirmez. Fakat taşikardi, aritmi, farklılaşan hipertansiyon gibi otonomik işlev bozukluğu neticeleri meydana getirebilir. Antitoksin plasentadan geçer, bu sebeple annenin tetanos bağışıklığı bulunuyorsa, bebek doğduğunda antitoksin seviyesi yeterlidir.
Son Güncelleme : 21.01.2024 20:49:00
Neonatal Tetanoz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Neonatal Tetanoz Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Neonatal Tetanoz"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Tetanoz Aşısı Sonrası
Tetanoz Aşısı Sonrası
Tetanos aşısı sonrası, vücutta bazı tepkimeler doğabilmektedir. Tetanos aşısı, paslı metal cisimlerin vücuda girmesi ile görülebilecek, ölümcül olabilecek bir hastalıktır. Tetanosa sebep olan bakterinin adı colostridiumdur. Hastalık ilk belirtilerini...
Difteri Tetanoz Aşısı
Difteri Tetanoz Aşısı
Difteri tetanos aşısı, bilindiği gibi her insanın yaptırması gereken en önemli aşılar arasında yer almaktadır. Bu aşılar insanların birçok hastalıklardan korunmasını sağlamaktadır. Günümüzde birçok insan bu aşıların eksikliği nedeni ile bazı enfeksiy...
Tetanoz Aşısı Yan Etkileri
Tetanoz Aşısı Yan Etkileri
Tetanos Aşısı Yan Etkileri, Tetanos, yaralara bulaşan bir bakteriden kaynaklanan zehrin yaradan vücuda girmesiyle ortaya çıkan ve öldürücü sonuçlara sebep olan bir hastalıktır. Zehrin etkisiyle gelişen kasılma nöbetleri ve vücudun katılaşması hastalı...
Tetanoz Aşısı Nasıl Yapılır
Tetanoz Aşısı Nasıl Yapılır
Tetanos Aşısı Nasıl Yapılır; Tetanos aşısı, genel olarak ülkemizde sağlık bakanlığı tarafından yaptırılması zorunlu olan aşı türündendir. Tetanos aşısı, içeriği bakımından ele alındığında içeriğinde ölü olarak mikroplar barındırır. Yani tetanos aşısı...
Tetanoz Nasıl Bulaşır
Tetanoz Nasıl Bulaşır
Tetanos nasıl bulaşır, Yaralara bulaşan "klostridium tetani" isimli bakterinin hazırladığı zehrin yaradan vücuda girmesiyle meydana çıkan ve çoğunlukla öldürücü enfeksiyon meydana getiren hastalıktır.Zehrin tesiriyle gelişen kasılma, nöbetleri ve vüc...
Hamilelikte Tetanoz Aşısı
Hamilelikte Tetanoz Aşısı
Hamilelikte tetanos aşısı, Hamilelikte anne ve bebek sağlığı için yapılan aşılardan birisi de tetanos aşısıdır. Hamilelikte yapılan bazı aşılar çok zararlı olabilmektedir. Bu aşılar kabakulak, kızamık, kızamıkçık, su çiçeği aşıları gebelikte yapılmas...
Yetişkinlerde Tetanoz Aşısı
Yetişkinlerde Tetanoz Aşısı
Yetişkinlerde tetanos aşısı aslında en az çocuklarda olduğu kadar önemlidir. Genellikle çocukluk dönemlerinde insanların yaptırdıkları bu aşı günümüzde çok yaygın olarak yapılmadığı için her yıl dünya üzerinde binlerce yetişkin bu aşı ile önlenmesi m...
Tetanoz
Tetanoz
Tetanos, kazıklı humma da denilen bir tür sonucu ölüme varan hastalıktır. Herhangi bir yerde veya çalışırken bir yerimize paslı çivi battığında veya paslı sivri bir teneke parçası ellerimizi kestiğinde ya da toprakla sürekli çok sık olduğumuz zamanla...
Tetanoz Aşısının Yan Etkileri
Tetanoz Aşısının Yan Etkileri
Tetanos aşısının yan etkileri çok farklı şekillerde insanlarda sorun haline gelmektedir. Günümüzde her insanın yaptırması gereken tetanos aşısının tabi ki bazı durumlarda yan etkileri meydana gelmektedir. Bu yan etkiler kimi insanlarda çok ağır bir ş...
Gebelikte Tetanoz Aşısı
Gebelikte Tetanoz Aşısı
Gebelikte tetanos aşısı, Gebelikte anne ve bebek sağlığını korumak için bazı test ve aşılar yapılır. Yapılması gerekli olan aşılardan birisi de tetanos aşıdır. Tetanos aşısı, diğer aşılardan farklı olarak ömür boyu süren değil, süresi olan aşıdır. Te...
Hamilelikte Tetanoz Aşısı Kaçıncı Haftada Yapılır
Hamilelikte Tetanoz Aşısı Kaçıncı Haftada Yapılır
Hamilelikte tetanos aşısı kaçıncı haftada yapılır, Adına klostridium tetani verilen virüsün vücuda yerleşmesi ile vücudun kasılması sonucu çok tehlikeli olan, hatta ölüme kadar varabilen hastalığa tetanos denmektedir. Bilhassa küflü ve paslı aletlerl...
Tetanoz Aşısı Ağrısı
Tetanoz Aşısı Ağrısı
Tetanos Aşısı Ağrısı, Kıymetli okuyucularımız! bu yazımız da sizlere sunmak üzere değineceğimiz konu birçok kişinin merak ettiği tetanos aşısı ağrısı olacaktır. Tetanos aşısı, tetanos hastalığından korunma yöntemidir. Kırsal kesimlerde oldukça etkili...

 

Td Aşısı
Tetanoz Aşısı Sonrası Alkol Alınırmı
8 Sınıf Tetanoz Aşısı
Emzirirken Tetanoz Aşısı
Tetanoz Aşısı Sonrası Kol Ağrısı
Hamilelerde Tetanoz Aşısı
Tetanoz Aşısı Süresi
Tetanoz Aşısı Hangi Durumlarda Yapılır
Hamilelikte Tetanoz Aşısının Yan Etkileri
Tetanoz İğnesi
Gebelikte Tetanoz Aşısının Yan Etkileri
Tetanoz Aşı Takvimi
Tetanoz Aşısı Ateş Yaparmı
Tetanoz Aşısından Sonra Banyo Yapılırmı
Tetanoz Profilaksisi
Tetanoz Aşısı
Gebelikte Tetanoz Aşısı Kaçıncı Haftada Yapılır
Tetanoz Aşısı Sonrası
Difteri Tetanoz Aşısı
Tetanoz Aşısı Yan Etkileri
Tetanoz Aşısı Nasıl Yapılır
Tetanoz Nasıl Bulaşır
Hamilelikte Tetanoz Aşısı
Yetişkinlerde Tetanoz Aşısı
Tetanoz
Tetanoz Aşısının Yan Etkileri
Neonatal Tetanoz
Gebelikte Tetanoz Aşısı
Hamilelikte Tetanoz Aşısı Kaçıncı Haftada Yapılır
Tetanoz Aşısı Ağrısı
Popüler İçerik
Gebelikte Tetanoz Aşısının Yan Etkileri
Gebelikte Tetanoz Aşısının Yan Etkileri
Gebelikte tetanoz aşısının yan etkileri, gebelikte yapılması sakıncalı olan aşılar canlı organizma içerenlerdir. Bu nedenle camlı organizma içermeyen ...
Tetanoz Aşı Takvimi
Tetanoz Aşı Takvimi
Tetanoz aşı takvimi, Tetanos aşısı, çok ciddi bir hastalık olan tetanos aşısından korunmak için yapılan bir aşıdır.  Bebeklik zamanında başlar ve tam ...
Tetanoz Aşısı Ateş Yaparmı
Tetanoz Aşısı Ateş Yaparmı
Tetanoz Aşısı Ateş Yaparmı, tetenoza karşın olarak tetanoz immunglobülin ilaçlar aralarında yer alan çeşitli tetanoz aşıları yer almaktadır. Bu aşılar...
Tetanoz Aşısından Sonra Banyo Yapılırmı
Tetanoz Aşısından Sonra Banyo Yapılırmı
Tetanoz Aşısından Sonra banyo yapılır mı, Çoğu kişinin aklını meşgul eden bir tür kuruntulu problemdir aşı olduktan sonra banyo yapılıp yapılmadığı me...
Tetanoz Profilaksisi
Tetanoz Profilaksisi
Tetanoz Profilaksisi, Tetanoz ölümcül boyutlara ulaşabilen, ancak tetanoz profilaksisi sayesinde önlenebilir, akut bir enfeksiyondur.  Tetanozda gen...
Tetanoz Aşısı
Tetanoz Aşısı
Tetanoz AşısıTetanoz halk arasında paslı bir metalin kesmesi ile olan hastalık olarak bilinir. Aslında tetanoz hastalığı çoğu zaman toprakta bulunan b...
Gebelikte Tetanoz Aşısı Kaçıncı Haftada Yapılır
Gebelikte Tetanoz Aşısı Kaçıncı Haftada Yapılır
Hamilelikte tetanoz aşısı kaçıncı haftada yapılır, Hamilelikte tetanozdan korunmak için tetanoz aşısının doğumdan iki hafta önceden yapılması gerekiyo...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Tetanoz Aşısının Yan Etkileri
Neonatal Tetanoz
Gebelikte Tetanoz Aşısı
Hamilelikte Tetanoz Aşısı Kaçıncı Haftada Yapılır
Tetanoz Aşısı Ağrısı
Tetanoz Aşısı Oldum. Yaklaşık 3 Ay Geçmesine Rağmen Sağ Kolumda Hareket Kısıtlanması
Tetanoz Ağrısı
Gebelıkte Tetanoz Aşıısı
Aşı Sonrası
Hakkımızda  
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tetanoz Aşısı Oldum. Yaklaşık 3 Ay Geçmesine Rağmen Sağ Kolumda Hareket Kısıtlanması
Tetanoz Ağrısı
Gebelıkte Tetanoz Aşıısı
Aşı Sonrası
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024